Uluslararası “Müzik ve Bilimler” Sempozyumu 

17-19 NİSAN 2019

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MUSIKİSİ DEVLET KONSERVATUARI
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ  


Müzik, musiki, musica, mousike… Zaman Kronos’un torunları, hafıza Mnemosyne’nin kızları Mousa’ların esin veren uğraşları. Uğraş derken, sadece şiir ve şarkı değil; tragedyadan dansa, tarihten astronomiye; sanat, ilim ve bilimin içiçe geçtiği tüm entelektüel aktiviteler. Kimilerine göre “yeni”yi yaratmaya, kimilerine göre “saklı olanı açığa çıkartmaya” yönelik bir eylem. Kimilerine göre “hareket”, kimilerine göre “sükunet”, kimilerine göre ise farklılıkları aynı zeminde buluşturacak ve ahenk ile harmanlayabilecek yegâne araç: müzik. Çağlar boyunca fiziksel, bilişsel, toplumsal ve varoluşsal sorgulamalarımıza cevap arayışlarımızın değişmez rehberi, yoldaşı, eşlikçisi. Belki de arayış halimizin ta kendisi…

İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Müzikoloji Bölümü sizleri “Müzik ve Bilimler” sempozyumuna  davet ediyor. 17-19 Nisan 2019 tarihlerinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal amfisinde düzenlenecek olan sempozyum, Türkçe/İngilizce bildiri ve poster sunumlarına açık olmakla birlikte, davetli müzik ve bilim insanlarından oluşacak panel, konser ve atölye çalışmalarını da kapsayacaktır. Sempozyumda  sunulan çalışmalar "Müzik ve Bilimler" sempozyum bildirileri olarak yayınlanacaktır. 
Davetli Konuşmacılar:
- Dr. Thomas Christensen (Chicago Üniversitesi)
- Dr. Ian Cross (Cambridge Üniversitesi)


 Ekran Resmi 2019-05-13 14.56.12Müzik ve Bilimler 2019 Yazım Kuralları/ Music and Sciences 2019 Writing Guide