Özet Kitabı Formatı

Aşağıdaki linkte sempozyum kitapçığında basılacak olan özetlerinizin formatına örnek bulunmaktadır. 

Music and Sciences-Abstract Final Template

10 Mart2019tarihine kadar özetlerinizin son halini bu örnekte belirtilen formatta göndermeniz gerekmektedir. Dosya [LASTNAME]_Abstract_MS2019başlığıyla ve Word dökümanı (docx.) olarak kaydedilmelidir.

Sempozyum kitapçığıyla ilgili baskı düzenlemelerini zamanında yapabilmemiz için, özetlerinizi son teslim tarihine kadar bize ulaştırmanızı rica ederiz.