Ekran Resmi 2018-06-08 15.51.02

AMAÇ

Sempozyum, sosyal ve beşeri bilimlerden mühendislik ve doğa bilimlerine,  farklı disiplinlerden müzik ve bilim insanlarını aynı zeminde buluşturarak bilgi alış-verişi sağlamayı, müziğin kesişimde yer aldığı disiplinler arası araştırma alanlarını pekiştirmeyi, genişletmeyi ve yeni müzikal arayışlara esin vermeyi amaçlamaktadır. Sempozyumun temaları – aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şunlardır;

ol

Bildiri Konuları:
 • Tarihsel Müzikoloji & Arkeomüzikoloji
 • Etnomüzikoloji ve Müzik Folkloru
 • Müzik Sosyolojisi
 • Kültürel Çalışmalar
 • Bilişsel Müzikoloji
 • Ekomüzikoloji
 • Organoloji
 • Akustik ve Ses/Müzik Teknolojileri
 • Veri Analizi ve Hesaplamalı Müzikoloji
 • Müzik Teorisi
 • Müzikal Analiz
 • Müzik Felsefesi
 • Müzik Eğitimi / Eğitimde Müzik
 • Müzik Edebiyatı / Edabiyatta Müzik
 • Kompozisyon ve Yaratıcılık
 • Performans Çalışmaları