Ekran Resmi 2018-06-08 16.10.33TAKVİM VE YER

16 Aralık 2018 Bildiri / Poster Özetleri Son Gönderim Tarihi
15 Ocak 2019 Kabul Edilen Başvuruların İlanı
8 Şubat- 4 Mart 2019 Sempozyum Katılım Ücretlerinin Yatırılması
15 Mart 2019 Sempozyum Programının İlanı
17-19 Nisan 2019 “Müzik ve Bilimler” Sempozyumu
15 Haziran 2019 Tam Metin Bildiriler Son Gönderim Tarihi

Tüm başvurular ve sempozyum bildiri kitabında yer alacak tam metin bildiriler hakem sürecine tabidir. Yazım kuralları ve yayın şablonu sempozyum sitesinde yer almaktadır.

İletişim/Bildiri Gönderim Adresi: musicandsciences@itu.edu.tr

Sempozyum Web Sitesi: www.musicandsciences.itu.edu.tr